Yaptığımız sitelere bir iletişim formu koymak önemli bir gereksinimdir. Bu yazıda ASP.NET ile bu iletişim formunun mail yollama fonksiyonunu anlatmaya çalışacağım.

.NET bizlere System.Net.mail sınıfı aracılığı ile mail gönderme olanağı sunuyor. Dolayısıyla projemize System.Net.Mail sınıfını eklememiz gerekiyor.

 

MailMessage mail = new MailMessage();
mail.From = new MailAddress("mailin gönderileceği adres");
mail.IsBodyHtml = true;
mail.Sender = new MailAddress("mailin gönderileceği adres");
mail.Subject = "Mesaj geldi";
mail.To.Add("mailin gideceği adres");
mail.Body = "Mail içeriği";

SmtpClient smtpClient = new SmtpClient();
System.Net.NetworkCredential credential = new System.Net.NetworkCredential();
credential.Password = "şifre";
credential.UserName = "kullanıcı adı";
smtpClient.Credentials = credential;
smtpClient.Host = "Mail sunucunuzun domaini";
smtpClient.Port = 25;
smtpClient.Send(mail);

 

Kodlarımızda mail isminde MailMessage türünden bir nesne oluşturduk. Daha sonra bu nesnemizin gönderici, alıcı adreslerini ve mali içeriğini belirttik. Mailin gönderilebilmesi için gerekli olan SmtpClient nesnemizi oluşturduk ve bu nesneye ait kullanıcı adı ,şifre,domain adı bilgilerini verdik.

SmtpClient nesnesinin Send() metodu ile oluşturduğumuz MailMessage nesnesini gönderdik.